X
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

    Łk 17, 26-37

Komentarz

Ktoś, z kogo zdaniem bardzo się liczę, zwykł mawiać: przyjdzie potop. Mówi tak wtedy, kiedy docierają wieści o kolejnym przekroczeniu granic moralnych i obyczajowych, granic, które jeszcze niedawno wydawały się nieprzekraczalne. Dziś natomiast są przesuwane, redefiniowane, usuwane. I to w różny sposób: siłą większości („wszyscy dziś tak robią”, „tak się dzisiaj żyje”, „nie zauważyliście, że mamy XXI wiek?”), przemocą stanowionego prawa, które każe dobro nazywać złem, a zło dobrem. To przecież przyjście Syna Człowieczego może być takim oczyszczającym potopem, zniszczeniem zła, ocaleniem dobra, obmyciem bez „wygubienia wszystkich”. Bo tam, gdzie przychodzi Chrystus, wracają granice chroniące człowieka, ludzką wolność, dobro i całe nasze szczęście.


komentarz: ks. Jerzy Szymik

Pokaż rozważanie 

 Ukryj 


Dwa przyjścia Chrystusa

        Głosimy przybycie Chrystusa; nie tylko Jego pierwsze przyjście, ale i drugie, jeszcze bardziej spektakularne. Pierwsze bowiem było postawione pod znakiem cierpliwości, podczas gdy drugie poniesie diadem boskiego królowania... Przy pierwszym przyjściu został owinięty w pieluszki i położony w żłobie; przy drugim będzie światłem okryty jak płaszczem (Ps 104,2). Przy pierwszym doświadczył krzyża i pogardził wstydem; przy drugim będzie postępował w chwale, otoczony armią aniołów. Nie wystarczy nam się oprzeć na tym pierwszym przyjściu: oczekujemy jeszcze na drugie. A powiedziawszy, przy pierwszym: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! (Mt 21,9), powtórzymy to przy drugim, kiedy przybędziemy z aniołami na spotkanie Pana, aby Go adorować. Zbawiciel przyjdzie nie po to, by na nowo być sądzonym, ale żeby sądzić tych, którzy osądzają... Niegdyś przybył, aby dokonać zbawienia i pouczać ludzi perswazją, lecz owego dnia wszystko podda swemu królowaniu.

Katechezy chrzcielne 15, 1-3
Św. Cyryl Jerozolimski (ok. 315 - 386)Kto ma uszy, niechaj słucha !

    Mt 13, 43


         Słowa te należy pojmować jako napomnienie: Bądź czujny ! Zwiększaj zawsze swą czujność przez pamięć o własnej słabości. Nigdy nie wmawiaj w siebie, że jesteś bezpieczny, że jesteś dość silny. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł (1 Kor 10, 12). Nigdy i nigdzie nie zapominaj, że ciąży na tobie przekleństwo grzechowe. Czyż nie nazbyt wielkie zaufanie do siebie pchnęło w najcięższe grzechy króla Dawida, tego męża według serca bożego ? Czyż z tej samej przyczyny z Piotra-Opoki nie stał się zaprzaniec i krzywoprzysięzca ? Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem (Flp 2, 12).

         Bądź zawsze rozumnie czujny i dlatego unikaj według możności okazji do grzechu. Lecz jeżeli przed tobą zawsze leży sensacyjna lektura, jeżeli czytasz tylko niekatolickie książki i gazety, jeżeli droga twoja prowadzi cię zawsze do płytkich kin i teatrów, jeżeli wybierasz dla siebie towarzystwo lekkie - to jakże potrafisz się oprzeć kuszącym ponętom i pożądaniom ? Kto igra z grzechem, ten sam stanie się igraszką grzechu ! Dlatego mędrzec napomina: Uciekaj od grzechu jak od węża, jeśli się bowiem zbliżysz, ukąsi cię (Syr 21, 2).

         Bądź czujny i korzystaj ze środków ochronnych. Są nimi codzienna modlitwa, codzienne nawiedzenie kościoła, regularne przystępowanie do Sakramentów św., codzienne czytanie Pisma św. albo Naśladowania Chrystusa lub żywotów Świętych. Kto chce osiągnąć cel, czyli ustrzec się grzechu, ten musi również chcieć środków ! Bądźcie trzeźwi ! Czuwajcie ! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć (1 P 5, 8).


Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM
wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.