X
 

Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bójcie się». Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.

    J 6, 16-21

Komentarz

Uwierz w niemożliwe – to podobno jedno z ulubionych powiedzeń prymasa Stefana Wyszyńskiego. Za nim powtarzała to Maria Okońska, założycielka tzw. Ósemek. Oboje przeszli przez doświadczenie więzienia, prześladowanie, obelgi, fałszywe świadectwa przeciw nim i ich wierze. Ale w tych najtrudniejszych momentach totalnie oddali wszystko Bogu. Patrząc na ich biografie, można powiedzieć, że przede wszystkim modlili się. I z tej modlitwy rodziły się działania, które przemieniały Polskę. Jeżeli chcemy coś w naszym życiu zmienić, jeżeli chcemy zmienić – jak to się potocznie mówi – świat na lepsze, uwierzmy, że Jezus robi rzeczy niemożliwe. Nie bójmy się Jego działania. Zaufajmy Ewangelii. Apostołowie w łodzi to także my. Jezus wie, jak do nas przyjść.


komentarz: Judyta Syrek

Pokaż rozważanie 

 Ukryj 


Łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali

        Kiedy zrywają się burze, Ty, Panie, jesteś naszą siłą. Chwalimy Ciebie, Boże mocny, jesteś naszą nieustanną pomocą. Stoimy wiernie przy Tobie, składając w Tobie naszą ufność, nawet jeśli ziemia drży i morze się burzy. Niech fale wzbierają i rozbryzgują się, niech chwieją się góry; radość nas rozpromieni, miasto Boże Ci złoży dzięki. W nim masz Twoją siedzibę, zachowujesz Twój święty pokój. A potężna rzeka chroni wzniosły przybytek Boga. Oszalałe ludy tracą rozum, potęga narodów upada. On wznosi głos, grzmi trzęsąca się ziemia. Ale Pan jest z nami, Pan, Bóg Zastępów. Jesteś dla nas światłem i zbawieniem, nic nas nie trwoży. Przyjdźcie wszyscy, przyjdźcie kontemplować cuda Jego mocy: konają wszystkie wojny, cięciwa łuku się rozluźnia. Rzućcie do paleniska tarczę i broń. Pan Bóg Zastępów przyjdzie nam na pomoc w naszym nieszczęściu.

Wiersz
Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) (1891 - 1942)Panno można, módl się za nami !


         Przystępujemy do cnót Panny nad pannami, które przejawiają się w działaniu na zewnątrz. Jako pierwszą spotykamy jej przepotężną pomoc, gotową na usługi dla biednych ludzi.

         Pięknie pisze apostoł Jakub: Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5, 16). Czego to nie potrafią szczególniejsi przyjaciele Boga, Święci ? A co dopiero może najświętsza Dziewica ? Św. Anzelm woła do niej: Ty, o Niepokalana, wyższa jesteś od patriarchów, wyższa od męczenników, wyższa od wyznawców, wyższa także od dziewic. Dlatego ty sama i bez nich możesz to, co oni z tobą potrafią. Maryja jest przecież Matką wszechmocnego Syna Bożego. A to mówi wszystko. Jeżeli jej Syn jest wszechmocny z natury, to ona jest wszechmocna przez łaskę, ona jest w całym tego słowa znaczeniu Panną możną.

         Kościół katolicki od niedawna obchodzi osobne święto Matki Bożej, Pośredniczki wszelkich łask. Ma to swoje głębokie uzasadnienie. Chrystus pośrednikiem u Ojca, Maryja pośredniczką u Chrystusa. Już św. Efrem tak to wyraził: Do Pośrednika pośredniczka całego świata ! Jej Kościół św. kładzie w usta słowa: Pan mój cały swój majątek oddał mi we władanie, nie ma w domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania (Rdz 39, 8.9).

         Najgłębszą zaś racją przepotężnego pośrednictwa Najświętszej Maryi Panny jest fakt, że Chrystus chciał przyjść na ziemię przez Maryję. Dlatego więc powinniśmy znowu przez Maryję iść do Chrystusa. Stąd też to zdanie św. Germana: Nikt nie dostępuje wiecznego zbawienia, jak tylko przez ciebie, o Najświętsza !

         Zatem pamiętaj zawsze w ciężkich chwilach życia o Matce, przepotężnej Pośredniczce wszelkich łask.

         Staraj się też wlewać w serca innych dziecięcą ufność w jej potęgę. Módl się z Kościołem: Módl się za nami, przemożna Pośredniczko nasza, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych !


Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM
wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.