X
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

    Mt 5, 43-48

Pokaż rozważanie 

 Ukryj         We wszystkich dziełach prawdziwej, doskonałej miłości, o której wam opowiadam, nic nie jest zrobione dłońmi lub stopami — nikt zatem nie może powiedzieć, że jest do tego niezdolny lub ułomny... Nikt nie mógłby przedstawić w sposób wiarygodny żadnej wymówki, mówiąc, że nie może dostosować się do tych rad. Nie słyszysz bowiem: Pość więcej, niż możesz, czuwaj w nocy ponad twoje siły...; nie każe ci się sprzedawać wszystkich dóbr i rozdać wszystkiego ubogim, ani pozostać bezżennym... Kto może tego dokonać, niech uwielbi Boga. A kto nie może, niech zachowa prawdziwą miłość, a w niej posiądzie wszystko, ponieważ miłość wystarczy, nawet bez tych dobrych uczynków. Ale dobre uczynki bez miłości są niczym. To dlatego wam powtarzam, drodzy bracia, abyście dobrze pojęli, że każdy może wypełnić Boże przykazania... Zachowujcie więc słodką i zbawczą więź miłości, bez której bogaty jest ubogi, a ubogi — bogaczem. Co posiada bogacz, jeśli nie ma miłości?... A skoro, jak mówi Ewangelista Jan, Bóg jest miłością (1J 4,8), czego mogłoby brakować biednemu, jeśli dzięki miłości zasłużył na posiadanie Boga?... Kochajcie zatem bracia, i zachowujcie miłość, bez której nikt nie ujrzy nigdy Boga.

Kazanie do ludu, nr 23; SC 243
Św. Cezary z Arles (470-543)Udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

    Mt 28, 19


         Zagłęb się raz jeszcze w podstawową tajemnicę naszej świętej religii. Wierz całą duszą w Trójcę Przenajświętszą i naśladuj w tym względzie przykład Kościoła. Od najdawniejszych czasów wyznaje on wiarę w tę tajemnicę i broni jej.

         Weź tylko najpewniejszych przedstawicieli Kościoła, Ojców świętych. Już Klemens rzymski pisze do Koryntian: Czyż nie mamy jednego Boga i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski ? - Św. Justyn męczennik wyznaje: Oddajemy cześć boską Stwórcy wszechświata; na drugim miejscu stawiamy Syna, a na trzecim Ducha Świętego. - Św. Augustyn uczy: Trójca Przenajświętsza tak jest niepodzielna, że jest w niej tylko jeden Bóg.

         Weź przeróżne wyznania wiary. Wszystkie z nich: apostolskie, nicejskie, atanazjańskie i trydenckie, zawierają wyraźną naukę o Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

         Weź kościelne obrzędy. Przy każdym chrzcie św., przy każdym znaku krzyża, przy udzielaniu św. Sakramentów, przy poświęceniach i błogosławieństwach brzmi bezustannie Chwała Ojcu lub W imię Ojca.

         Idź w tym z wiarą, miłością i czcią za Kościołem św. Nie zapominaj także nigdy, że kiedyś przy chrzcie św. i przy pierwszej Komunii św. na ręce Kościoła złożyłeś przysięgę Trójcy Przenajświętszej. Odmów to ślubowanie i stosownie do niego prowadź swoje życie. Innymi słowami wyrzeknij się szatana i wszelkiej jego złości, a wierz mocno i pokornie w to, co Kościół podaje ci do wierzenia. Jest to najpraktyczniejszy sposób oddawania czci Trójcy Przenajświętszej. A wtedy Kościół będzie mógł modlić się kiedyś i wyznawać ku wielkiej twojej radości, gdy będziesz żegnał się z tym światem: Oddajemy Ci Panie, duszę sługi twego, służebnicy twojej... I chociaż zgrzeszył wiele, to jednak nie wyrzekł się Ojca, Syna i Ducha Świętego, lecz wierzył w niego. Potem przejdziesz do wieczności z wyznaniem na ustach: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.


Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM
wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.