X
 

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki». Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?» Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się». Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem». Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

    J 8, 51-59

Komentarz

Zawsze znajdę kamień, by uderzyć w Jezusa: śmierć kogoś bliskiego, nieszczęśliwy wypadek, istnienie obozów koncentracyjnych. Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni mojej duszy, bo zgrzeszyłem. Obdarzył mnie wolną wolą i prawami fizyki, bym ich przestrzegał. Obiecał mi krzyż na ziemi zakończony happy endem po godnie przeżytym życiu. Ja jednak umiłowałem ciemność bardziej niż światło, zło bardziej niż dobro, szatana bardziej niż Jezusa. Dlatego „szatan w ciemności łowi; jest to nocne zwierzę. Chowaj się przed nim w światło: tam cię nie dostrzeże”. Stąd nie rzucam kamieniami grzechu w Jezusa i przez modlitwę i dobro uciekam w Światło. Do Boga samego.


komentarz: ks. Stanisław Gańczorz

Pokaż rozważanie 

 Ukryj 


Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama

        Wiele by można powiedzieć o wierze. Wystarczy nam rzucić okiem na jeden z przykładów, jaki daje nam Stary Testament, na Abrahama, skoro jesteśmy jego synami w wierze. On nigdy nie był usprawiedliwiony jedynie swoimi uczynkami, ale także przez wiarę. Uczynił wiele dobrego, ale został nazwany przyjacielem Boga po tym, jak dowiódł swojej wiary; wszelkie jego dzieła były doskonałe przez wiarę. Przez wiarę opuścił swoją rodzinę; przez wiarę zostawił ojczyznę, kraj, dom. I ty stań się sprawiedliwy w taki sposób, w jaki on został usprawiedliwiony! Potem jego ciało bardzo się postarzało i nie mógł zostać ojcem. Sara, z którą się związał, też była stara; nie mieli zatem żadnej nadziei na potomstwo. Jednakże Bóg ogłasza temu starcowi, że stanie się ojcem i wiara Abrahama się nie zachwiała. Biorąc pod uwagę, że jego ciało było już blisko śmierci, nie brał pod uwagę swojej fizycznej niemocy, ale liczył na moc Tego, który złożył obietnicę, ponieważ uznał Go za godnego wiary. To w taki sposób z twych dwóch ciał, jakby już zaznaczonych śmiercią, cudownie urodziło się dziecko... To przykład wiary Abrahama, który sprawia, że stajemy się dziećmi Abrahama. W jaki sposób? Ludzie uważają za niewiarygodne powstanie z martwych; tak jak równie niewiarygodne jest, że starcy na progu śmierci wydają potomstwo. Ale kiedy słyszymy dobrą nowinę o Chrystusie, ukrzyżowanym, martwym i zmartwychwstałym, to w nią wierzymy. To zatem przez podobieństwo w wierze stajemy się dziećmi Abrahama i wtedy, razem z wiarą, otrzymujemy jak on pieczęć duchową, obrzezani w chrzcie przez Ducha Świętego.

Katechezy chrzcielne, nr 5
Św. Cyryl Jerozolimski (ok. 315 - 386), biskup Jerozolimy, doktor KościołaZakończenie Mszy świętej.


         Po Ite missa est następuje ostatni hołd Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, dawcy wszelkich darów i łask, w błogosławieństwie, które równocześnie ma być rękojmią błogosławieństwa Bożego dla wszystkich uczestniczących w Najświętszej Ofierze. Następnie czyta się tajemniczą ewangelię św. Jana, orła wśród ewangelistów: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga (Jan 1,1). W modlitwie u stopni ołtarza prosił kapłan: Wyślij światłość Twoją ! Teraz zaś wyznaje: Oglądaliśmy chwałę Jego !

         Deo gratias, Bogu dzięki, mówi na zakończenie ministrant. Jest to jakby punkt końcowy, godnie położony pod tą najświętszą czynnością łaski. Ale jest również poważnym napomnieniem dla ludu i kapłana: Dziękujcie Panu, bo jest dobry ! Dziękujcie mu przede wszystkim życiem chrześcijańskiego czynu ! Trafnie pisze ktoś: O tak, gdybyśmy mieli tylko tysiące, tysiące powiadam takich chrześcijan czynu. Oni potrafiliby uświęcić i wyprowadzić na światło zbezczeszczony i stroniący od Boga świat. O tak, gdybyśmy ich mieli ! Byliby oni tysiącem bomb, które by wstrząsnęły i rozsadziły płytkość i oziębłość naszych czasów. Gdyby tak wszyscy katolicy udali się każdej niedzieli na Mszę św., podziałałoby to jak bomba. Gdyby potem wszyscy zaczerpnęli z ołtarza Chrystusowego miłości Boga i bliźniego i na niej, jak na fundamencie, oparli gmach życia, podziałałoby to jak bomba. Gdyby wszystkie katolickie niewiasty trzymały się wytycznych co do ubrania danych przez swoich biskupów, podziałałoby to jak bomba. Gdyby cała młodzież, stosownie do życzenia Kościoła św., uważała za rzecz całkiem oczywistą nie wchodzić w mieszane związki małżeńskie, podziałałoby to jak bomba. Gdyby wszyscy mężczyźni swą męskość opierali na religii, podziałałoby to jak bomba. Gdyby tak pewnego pięknego poranku ze wszystkich chrześcijańskich rodzin wszystkie niechrześcijańskie pisma wyleciały za okno, a na ich miejsce zostały zaprenumerowane katolickie, to niezawodnie musiałoby to podziałać jak bomba. Gdyby z naszych stronnictw wyłączono bez miłosierdzia wszystkich polityków, którzy są religijnymi zerami, to musiałoby i to podziałać, jak bomba.

         Lecz niestety, niestety, niestety ! Czy nie wypełnia naszych szeregów tylu, tylu tchórzy, którzy na sam widok wrogów kryją swoje znaki ?

         Nie namyślaj się długo. Lecz niech to będzie twoją troską, by z akcji liturgicznej przy św. Ofierze wypłynęła bezpośrednio akcja katolicka - chrystianizm czynu. Wiemy, co powiedział Zbawiciel: Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3, 35).


Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM
wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.