X
 

Jezus nauczał raz w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu». Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?» Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

    Łk 13, 10-17

Komentarz

Słyszałam o pokoleniu „head down”, czyli o młodych ludziach zatopionych w ekranach swoich różnorakich elektronicznych urządzeń, tracących kontakt z otaczającym ich światem. Ci, którzy powinni bujać w obłokach, spoglądać w gwiazdy i chodzić z głową w chmurach, zatapiają się w świecie z wirtualnymi znajomymi i gotowymi receptami na wszystko. Drogi Jezu, jak bardzo potrzebny nam dziś Twój cud, by uwolnić nas od tej niemocy. Byśmy znowu spojrzeli w niebo. Zakazy, nakazy, paragrafy i sztywne przepisy, choć stworzone dla dobra społeczeństwa, tak często stają się przyczyną niesprawiedliwości i nieszczęścia. A dzieje się tak wtedy, gdy zabraknie prawa nadrzędnego – prawa miłości bliźniego. Przecież najpierw trzeba być człowiekiem, a dopiero w drugiej kolejności arbitrem, sędzią czy egzekutorem. Sami też wolelibyśmy być oceniani i sądzeni po ludzku. Skoro od tylu wieków Pan Bóg nie stracił do nas cierpliwości i ciągle wybacza, patrząc z miłością, winniśmy przynajmniej próbować Jego oczyma postrzegać świat.


komentarz: Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska

Pokaż rozważanie 

 Ukryj 


„Natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga”

         Był czas, kiedy nie istniałem, aTy mnie stworzyłeś.
Jeszcze się nie modliłem, a Ty mnie uczyniłeś.
Jeszcze nie przyszedłem do światła, a Ty mnie ujrzałeś.
Nie pojawiłem się, a Ty zmiłowałeś się nade mną.
Nie wezwałem Ciebie, a Tyś się o mnie zatroszczył.
Nie poruszyłem ręką, a Ty na mnie spojrzałeś.
Nie błagałem, a Ty okazałeś mi miłosierdzie.
Nie wypowiedziałem żadnego dźwięku, a Ty mnie usłyszałeś.
Nie westchnąłem, a Ty nakłoniłeś ucha.

Wiedząc, co obecnie mi się przydarzy,
nie pogardziłeś mną.
Twoje przewidujące oczy widziały
winy grzesznika, którym jestem,
a jednak mnie utworzyłeś.
A teraz, mnie, stworzonego,
mnie, którego uratowałeś,
mnie, przedmiot tylu starań
- niech rana grzechu, spowodowana przez Oskarżyciela,
nie zgubi mnie na zawsze!...

Związany, sparaliżowany,
zgarbiony jak cierpiąca kobieta.
Moja nieszczęsna dusza nie może się podnieść.
Przygnieciona jest do ziemi pod ciężarem grzechu,
ze względu na ciężkie więzy Szatana...
Pochyl się nade mną, jedyny Miłosierny,
nad biednym drzewem, które myśli, że upadło.
Jestem wyschnięty, spraw, żebym zakwitł na nowo
w piękno i splendor,
według boskich słów świętego proroka (Ez 17,22-24)...
Ty, jedyny Obrońca,
Racz rzucić na mnie spojrzenie
pochodzące  z troskiliwości Twojej niewypowiedzianej miłości...
a z niczego stworzysz we mnie światło (por. Rdz 1,3).

Św. Grzegorz z Nareku (ok. 944 - ok.1010), mnich i poeta ormiańskiGdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik /synagogi/ przyszedł do Niego i, oddając pokłon.

    Mt 9, 18


         Czyń jak ów zwierzchnik i adoruj Jezusa w tabernakulum. Żąda tego przyzwoitość. Jest to zarazem bogato tryskające źródło zasług i błogosławieństw. Tak dla ciebie jak i dla twoich bliskich !

         Nawiedzanie Jezusa w Najśw. Sakramencie jest źródłem błogosławieństwa ze względu na cnoty, które się wtedy rozwijają. Musisz wtedy praktykować zaparcie siebie, przerwać pracę, wyjść z mieszkania, iść nieraz w czasie wiatru i niepogody, by się dostać do kościoła. - Tu ćwiczysz się we wierze w obecność Jezusa, w miłości ku Niemu, w ofiarności dla Niego, w dziękczynieniu za tę tajemnicę Jego miłości, w ufności w Jego dobroć i potęgę. A są to przecież czyste źródła błogosławieństwa ! Już Izajasz pragnął wskazać na nie: Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia (Iz 12, 3).

         A prócz tego, czy odwiedzanie Boga w tabernakulum nie ma swej szczególnej obietnicy ? Gdy świątynia jerozolimska została poświęcona, prosił Salomon: Wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu (2 Krn 6, 21). I Bóg dał zapewnienie: Wysłuchałem twojej modlitwy (2 Krn 7, 12). Świątynia z arką przymierza była tylko słabą figurą naszych świątyń i tabernakulów. - Następnie, Zbawiciel zwrócił się do wszystkich z pełnym obietnic zaproszeniem: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28). I wtedy moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich (Łk 6, 19). Czyżby dzisiaj zmniejszyła się ta moc w Jezusie, o którym powiada Apostoł: Jezus Chrystus wczoraj i dziś: ten sam i na wieki ? (Żyd. 13, 8).

         Dlatego nawet nie zastanawiaj się długo nad tem, czy na przyszłość masz w swój codzienny plan wciągnąć także nawiedziny kościoła, by się tam Jezusowi pokłonić. Własny interes, by wzbogacić się w zasługi i błogosławieństwa, mówi ci, że w tej sprawie nigdy nie możesz być zbyt gorliwym: Mistrz tu jest i woła cię ! (Jan 11, 28).


Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM
wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.