X
 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

    Łk 10, 38-42

Komentarz

Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła – mówi Marta do Jezusa. Tak jakby nie było ważniejszej sprawy niż pełne półmiski i kubki. Jezus jej nie gani, ale uświadamia, że są sprawy ważniejsze niż zadbanie o żołądki i gardła gości. Ta ewangeliczna scena ciągle powtarza się i w naszym życiu. Rodzinnym, społecznym czy w Kościele. Troszczymy się o wiele spraw. Tych materialnych. Wydaje się nam, że bardzo istotnych, więc poświęcamy im mnóstwo czasu i swoich sił. A potem brakuje ich na to, co najlepsze, najistotniejsze: słuchanie Jezusa. Nie tak dawno papież Franciszek w improwizowanym przemówieniu do duchowieństwa Kuby stwierdził, że „katastrofy ekonomiczne są najlepszym błogosławieństwem Boga dla swego Kościoła, bo czynią go wolnym i ubogim”. Tak, zajmowanie się środkami materialnymi zajmuje nam nieraz tyle czasu, że nie zostaje go już na sprawy znacznie ważniejsze. A przecież to tylko „środki”. Nie mogą stawać się celem i sensem naszego życia.


komentarz: Andrzej Macura


Pokaż rozważanie 

 Ukryj 


Marta i Maria w jedynym ciele Chrystusa

              W przypowieści o dobrym Samarytaninie pojawia się kwestia miłosierdzia, ale nie ma jednego sposobu bycia cnotliwym. Następnie mamy przykład Marty i Marii; widzimy tam jedną, zajętą swoją krzątaniną i drugą, nabożnie słuchającą słowa Bożego. Jeśli ta uwaga idzie w parze z wiarą, to ma pierwszeństwo nad uczynkami, jak jest napisane: „Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Postarajmy się zatem i my posiadać to, czego nikt nie może nam zabrać; nadstawmy ucho czujne, a nie nieuważne... Bądźmy jak Maria, ożywieni pragnieniem mądrości: to największe dzieło, doskonalsze od innych... Nie krytykuj zatem, nie nazywaj próżniakami tych, którzy pragną tej mądrości...

     Marta jednakże nie jest krytykowana za swoje dobre usługiwanie, nawet jeśli Maria wybrała najlepszą cząstkę. Jezus bowiem posiada liczne bogactwa i na wielorakie sposoby objawia swoją hojność... Apostołowie także nie sądzili, że lepiej jest zaniedbywać słowo Boże, żeby obsługiwać stoły (Dz 6,2) Ale dwie rzeczy są dziełem mądrości. Szczepan, ze swojej strony, choć był pełen mądrości, został wybrany jako sługa. Niech zatem ten, który służy, słucha tego, który naucza, a ten, który naucza, zachęca tego, który służy. Jedno jest ciało Kościoła, nawet jeśli członki są różne; jedne potrzebują drugich. „Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was»” (1Kor 12,14nn) Ucho nie może powiedzieć, że nie należy do ciała. Niektóre członki mają większe znaczenie, inne jednak są potrzebne.

Św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu, doktor Kościoła
Traktat o św. Łukasza 7, 85-86Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Przyjdźcie na ucztę !

    Mt 22, 4


         I oto znowu obraz godów weselnych, afirmujący życie. Występują tutaj jednak sympatycy negacji życia, mówiąc: Ależ my musimy przecież dążyć do świętości ! - Oczywiście, nic słuszniejszego. Ale czy świętość i radość życia wykluczają się wzajemnie ? Czy według woli bożej nie brzmi wyraźny rozkaz: Służcie Panu z weselem (Ps 100, 2) ? - Nie zapominajmy również, że nie uczynki płynące z negacji życia, nie surowe praktyki pokutne, posty, czuwania nocne i biczowania wytwarzają w pierwszym rzędzie - świętość, ale przeciwnie, że ochocza, radosna i rozweselająca miłość Boga i bliźniego, proste i wierne spełnienie obowiązków stanowią jej istotę ! - A wzór wszelkiej świętości, Chrystus, wielbiony jest jako uosobienie dobroci i miłości (Tt 3,4).

         Trzeba koniecznie zatrzeć u wrogów chrystianizmu i przeciwników katolickiej ascezy karykaturę świętości, a naszkicować im prawdziwy obraz doskonałości. Bogu chwała, iż przeciwnie, niż dawniej to czyniono, współczesna hagiografia na pierwszy plan wysuwa strony pociągające.

         Ale przecież wszędzie czyha szatan ? - Tak to prawda, że za czasów Chrystusa i apostołów szatan miał szczególną swobodę działania, by tym lepiej i wyraziściej okazała się na nim moc Chrystusa i uczniów jego. Lecz to mnóstwo całe diabełków późniejszych czasów, to po większej części wynalazek chciwej cudów fantazji lub też zjawiska czysto naturalne i stany fizyczne czy psychiczne człowieka. Pewien doświadczony spowiednik naszych czasów wyraził się bardzo dobrze: Zostawmy w spokoju szatana, to i on nam da spokój ! Na Boga, nie dopatrujmy się wszędzie szatana. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym (Rz 14, 17).


Rozmyślania pochodzą z książki "Z Bogiem" o. Atanazego Bierbauma OFM
wydanej w Krakowie w 1934 r. za aprobatą tamtejszej Kurii Książęco-Metropolitalnej.